Aromescence Neroli

Decléor VERHAAL

DECLÉOR, VISIONAIR SINDS MEER DAN 40 JAAR !!

DECLÉOR heeft steeds zijn doeltreffendheid in de natuur geput en heeft zijn wetenschap op het vlak van essences kunnen ontwikkelen om in de cosmetische aromatherapie erkenning te genieten. DECLÉOR beheerst met een bijzondere precisie de assemblage van zijn essentiële oliën om aan iedere behoefte van de huid een gerichte verzorging te bieden.

Van bij het begin weet DECLÉOR dat vrouwen niet alleen verlangen naar cosmetische resultaten maar ook naar comfort en welzijn.

Elke verzorging verbetert zichtbaar de uitstraling van de huid en biedt tegelijkertijd een unieke zintuiglijke ervaring. Dit is ook waarom de beste beautyprofessionals trouw zijn aan DECLÉOR. Hun deskundige handen verkwikken de zintuigen en verzorgen de huid met natuurlijke en uitsluitend manuele methoden. DECLÉOR, Skin - Body - Mind.

VAN INTUÏTIE TOT CREATIE. De passie overbrengen

Solange Dessimoulie Ambassadrice van Decléor en visionaire vrouw.

«In 1974 heb ik zin willen geven aan mijn leven door Decléor op te richten:

- Met een eenvoudige opdracht : mijn passie voor schoonheid aan zoveel mogelijk mensen overbrengen.

- Met een bepaalde visie: : mettre au service des femmes, “un esprit de soin” avec des protocoles, des rituels appuyés par une approche énergétique.

- Voor een authentieke filosofie :“een spirit op het vlak van verzorging” steunend op protocollen, op rituelen op basis van een energetische aanpak ten dienste stellen van de vrouwen.

Met een authentieke filosofie: zich goed voelen in zijn lichaam, zijn geest en zijn huid. De drie pijlers van de levenswijsheid steunen op een oud gezegde: “men is gemaakt van wat men denkt, wat men inademt en wat men eet”.

Deze opdracht, deze visie en deze filosofie blijven vandaag de dag voor mij even belangrijk als op de dag dat ik Decléor heb opgericht. De nieuwe geloofsbelijdenis van Decléor: Skin - Body - Mind, is geen mystieke claim. Het is een toegevoegde waarde aan onze oorspronkelijke opvatting: “De eigen harmonie kunnen onderhouden”.

Het is voor mij een immens genoegen de heropleving van Decléor te delen.

Samen met gemotiveerde teams, uiterst voortvarende en geëngageerde leveranciers hebben we het genoegen onze diepe overtuigingen te delen. Decléor en ikzelf wensen u veel succes en geluk. “

 

decléor, EXPERT IN COSMETISCHE AROMATHERAPIE

Sinds ruim 40 jaar steunt het merk haar ontwikkeling op drie fundamentele waarden, die eigen zijn aan de wereld van de essentiële oliën:
natuurlijkheid, zintuiglijkheid en doeltreffendheid.

DECLÉOR selecteert steeds zeer hoogwaardige essentiële oliën, de zuiverste en de doeltreffendste. Het merk werkt dan ook samen met de beste leveranciers die aan de spits zijn van de nieuwste technologieën en reglementering, die een traceerbaarheid kunnen waarborgen van het begin tot het einde van de productieketen: selectie van de planten en van de teeltplaatsen, optimalisering van de oogstdatums, aangepaste extractiemethode en strikte kwaliteitscontrole door chromatografie.

De kwaliteitswaarborg wordt niet alleen bij de bron gesteld maar onze kwaliteitslaboratoria controleren ook systematisch en nauwgezet elk lot om er zeker van te zijn dat elke levering in overeenstemming is met onze standaarden.

DECLÉOR kiest essentiële oliën van de beste kwaliteit die voldoen aan een welbepaald chemotype* en een gekozen geurkwaliteit. Dankzij haar veeleisende benadering is het merk DECLÉOR een expert geworden in de cosmetische Aromatherapie:
zuiver wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling betreffen vandaag de dag ruim 50 essentiële oliën, verwerkt in meer dan 120 formules.

(* het chemotype stemt overeen met een daadwerkelijke biochemische "identiteitskaart” van de plant).